logo

Krishna Pingalam Sharira … Rudra Body

Krishna Pingalam Sharira or Dark Tawny colored Siddha body is the Siddha body of Rudra Deva